Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výzva č.02 na výber OH

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

         Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z. (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)                                                                          

                                                        vyhlasuje

                 Výzvu č.02 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o

                       nenávratný finančný príspevok (ďalej len "výzva na výber OH")

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a      transparentný hodnotiaci proces.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 16.9.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 30.9.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 07.10.2019

Viac informácii k výzve spolu s prílohami najdete tu: http://www.maspoondavie.sk/vyzvy


1 2 >