Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výzva MAS_064/1.2/1 - aktualizácia

AKTUALIZÁCIA VÝZVY PRE PODOPATRENIE 1.2

Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z.  oznamuje  žiadateľom o NFP , že Výzva  MAS_064/1.2/1 pre podopatrenie 1.2

bola aktualizovaná (z dôvodu aktualizácie Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19.

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.2)

Viac informácii k  výzve spolu s aktualizovanými prílohami najdete tu: http://www.maspoondavie.sk/vyzvy

Link na aktualizované výzvy v systéme ITMS2014+: 


1 2 >