Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

ÚZEMIE

MAS POONDAVIE, o.z. leží uprostred Východoslovenskej nížiny. Severo-východná časť chotára mikroregiónu prechádza do Pozdišovskej pahorkatiny, západnú časť tvorí niva rieky Ondavy. MAS POONDAVIE, o.z. združuje 14 obcí - Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce, ktoré sú previazané svojim vzájomným historickým vývojom, kultúrnymi pamiatkami a prírodnými krásami malebného povodia uprostred Východoslovenskej nížiny.

Na území MAS POONDAVIE, o.z. k 31.12.2014 žilo 12 305 obyvateľov. Oproti roku 2005 je to postupný nárast o 242 obyvateľov. Celková hustota obyvateľstva celého územia MAS je 82,12 obyv./km2 čo je zhruba o 27,88 obyv./km2 menej ako celoslovenský priemer. Územie MAS POONDAVIE, o.z. je typickým vidieckym územím ktoré tvorí súvislý celok.

Klimaticky patrí riešené územie do teplej nížinnej klímy s dlhým teplým a mierne suchým letom, krátkou, chladnou a suchou zimou s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Stav ovzdušia na území je ovplyvnený strednými a malými zdrojmi emisií nachádzajúcimi sa v okolí, automobilovou dopravou ale aj prenosmi emisií zo vzdialených zdrojov, predovšetkým vplyvom prevládajúcich severozápadných vetrov.

Trvalé trávne a bylinné porasty zaberajú väčšinu územia. V obci Bracovce sa nachádza štátom chránená pamiatka v parku pri ZŠ s MŠ kvôli chráneným drevinám – platanom, ktorí sa v tejto oblasti vyskytujú veľmi zriedkavo. Územie Východoslovenskej nížiny, na ktorom sa nachádza MAS POONDAVIE, o.z. patrí do provincie Vnútrokarpatskej zníženiny, oblasti panónskej, obvodu juhoslovenského, okrsku potinského. Územie je z hľadiska fauny málo významné aj keď fauna na území je veľmi pestrá. Ide o intenzívne využívanú poľnohospodársku krajinu, v ktorej sú živočíšne spoločenstvá pomerne chudobné a značne narušené antropogénnou činnosťou.