Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-X334-512-005

Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U  č. 2

výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-X334-512-005

Dátum vydania aktualizácie: 26.05.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 26.05.2023

PREDMET AKTUALIZÁCIE

Predmetom aktualizácie č.2 je zmena vykonaná v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy.


DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1.Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Aktualizáciou výzvy sa v časti 4.3. Predloženie ŽoPr mení adresa pre predloženie ŽoPr na: Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves.


ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Ing. Mikuláš Cina

podpredseda MAS POONDAVIE, o.z.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:


1 2 3 >